Gloria Nilson & Co. Real Estate

33 Witherspoon Street

Princeton, NJ  08542

Office:  (609) 921-2600

Cell:  (609) 240-8332
acovello@glorianilson.com

Princeton Realtor

Alison Covello

©2020 ALISON COVELLO PRINCETON LUXURY REAL ESTATE.

CREATED BY GO WEST.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon